Asil Halat İletişim
0216 526 64 56
Dil Seçin
tren

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ

a)Düz Kaldırma:Sapanlar için kaldırma noktası,merkez ağırlık noktasının üzerinde dik bulunmaktadır.
b)iki çeşit boylu sapan ile kaldırma:Sapanlar için kaldırma noktası her iki yandaeşit bir şekilde merkez ağırlık noktasının üzerinde dik bulunmalıdır.Bu tip kaldırma şeklinde her iki sapanın da aynı hammaddeden imal edilmiş olması gereklidir.(eşit esneme değerleri bakımından)
c)Üç yada dört sapanla kaldırma:Sapanlar için kaldırma noktaları,aynı düzlem üzerinde merkez ağırlık noktasınınetrafınaa dağılmış olmalıdır ve üzerinde dik bulunmalıdır.

Kesinlikle kaldırma açısı B’ye dikkat ediniz.Bu açı ne kadar büyük olursa sapanın taşıma kapasitesi o kadar düşer.60° nin üzerindeki açıya müsaade edilmektedir!
Üç ve dört sapanlı kaldırma sapanlarında,demgesiz yüklemelerde en büyük açıya bağlı olarak,sadece iki sapanlı sistemdeki açıdan hesap yapılmalıdır.
İki sapanlı sistemde eşit olmayan açılar var ise,tek bir sapanın taşıma kapasitesi temel olarak alınmalıdır.
Kaldırma sapanları tam genişlikleri ile taşıyacak şekilde tespit edilmelidirler.
Hiçbir şekilde sapanların dikiş yerlerini,kanca bölgesine veya diğer kaldırma düzeneklerine denk getirmeyiniz.
Etiketin hasar görmesini engelleyiniz.
Yükün kaldırılması için birden fazla sapan kullanılırsa bu sapanların aynı hammaddeden olması gereklidir.

Polyester Sapanların Kimyasallar ile birlikte kullanılması:
Polyester sapanların üretildiği maddeler (PES-PA-PP) hem fiziksel bakımdan,hem değişik direnç özellikleri bakımından kimyasal etkilere karşı farklılık göstermektedir.
Polyester;daha çok aside dayanıklıyken,Poliyamid;daha ziyade bir çok eriyiğe dayanıklıdır.
Polipropilen;hem bir çok aside, hem de bir çok eriyiğe karşı dayanıklılık göstermektedir.

Uyarı; Bütün sapan materyelleri,konsantrasyona bağlı olarak kimyasallar,sıcaklık ve kullanım süresi sonucunda hasar görebilir,ya da taşıma kapasiteleri bakımından önemli ölçüde düşüş gösterebilir.

Eğer polyester sapanlarınız kimyasallara maruz kalırsa satıcınızdan mutlaka yardım isteyiniz!!!
Kaldırma sapanlarınız kimyasallar ile temas ettiyse,hemen temiz su veya uygun başka bir madde ile yıkamaya tabi tutunuz.Bu esnada söz konusu çalışma ve güvenlik kurallarına uyunuz.
Zararsız asit ve eriyik çözeltileri bile,buharlaşma sayesinde sapandan konsantre olup hasara yol açabilirler.
Polyester Sapanların sıcaklık aralıklarında kullanımı:
Polyester (PES) ve Poliyamid (PA) -40 C ile +100 C
Polipropilen (PP) -40 C ile +80C arasında kullanılmaktadır.

POLYESTER SAPAN KULLANAMA BİLGİLERİ

POLYESTER SAPAN KULLANMA BİLGİLERİ