Asil Halat İletişim
0216 526 64 56
Dil Seçin
tren

3-Çelik halatın hasarlanma nedenleri nelerdir?

3-Çelik halatın hasarlanma nedenleri nelerdir?

3-Çelik halatın hasarlanma nedenleri nelerdir?

 Halat Hasarlanma Nedenleri;   
a. Uygun olmayan halat kompozisyonu, çapı ve kalitesi,
b. Halatların aşındırıcı engeller üzerinde çalıştırılmaları ve keskin köşeli yüklerin halata doğrudan temas ettirilerek kaldırılmaları,
c. Halatların uygun bir şekilde yağlanmamaları,
d. Hatların uygun olmayan boyutlardaki tambur ve makaralar üzerinde çalışması,
e. Halatların tambur üzerinde üst üste veya çaprazlama çalışması,
f. Halatların hizalanmamış tambur ve makaralarda çalıştırılmaları,
g. Halatların uygun olmayan yivli tambur ve makaralarda çalıştırılmaları; makara flanşlarının kırık olması
h. Halatların makaralardan dışarı atlaması,
ı. Halatların nem ve asitli ortam ile teması,
i. Halatlarda uygun olmayan bağlantı parçaları kullanılması,
k. Halatların ters dönmelerine müsade edilmesi,
l. Halatların yüksek sıcaklığa maruz kalması,
m. Halatların gam yapması,
n. Uygun olmayan koşullarda halatların aşırı yükle yüklenmesi,
o. Demetler ve teller arasına giren aşındırıcı parçacıkların halatların zedelenmesi,
p. Kullanım Faktörü (Kontrolü en zor olanıdır.)